Pytanie: Od kiedy można składać wnioski o pożyczkę?

Odpowiedź: Nabór uruchomiony został 17 listopada 2014r. i od tego dnia można składać wnioski

Pytanie: Czy osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło może ubiegać się o pożyczkę?

Odpowiedź. Nie. W dniu składania wniosku pożyczkowego nie można być związanym żadną formą umowy.

Pytanie: Czy osoba, która posiada ubezpieczenie w KRUS może ubiegać się o pożyczkę?

Odpowiedź. Osoba, która spełnia status absolwenta lub studenta ostatniego roku i posiada ubezpieczenie z KRUS jako domownik rolnika, spełnia przesłanki do otrzymania pożyczki na podjęcie działalności gosp. o ile nie wykonuje innej pracy zarobkowej- (inna praca zarobkowa -art. 2 ust 1. Pkt 11).

Pytanie: Czy część z kwoty pożyczki można przeznaczyć na szkolenie własnej osoby?

Odpowiedź. Tak o ile szkolenie nie stanowi dominującej część pożyczki i jest niezbędne do podjęcia tej działalności