Osoby, które zechcą:

  • dowiedzieć się więcej o zasadach programu,
  • skorzystać z konsultacji w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie pożyczki,
  • przedyskutować założenia swojej koncepcji biznesowej,
  • uzyskać doradztwo branżowe przedstawiciela uczelni wyższej lub doświadczonego przedsiębiorcy,
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.