ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 marca 2016r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 066,95 zł. W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 81 339,00 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 401,70 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW

Informujemy, że z dniem 08.02.2016r. wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” z dnia 3 listopada 2014r. nr 9/BGK/2014/PB-WWSII. Jednocześnie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2016r. podpisana została kolejna Umowa powierzenia i zarządzania środkami Funduszu pożyczkowego w ramach Programu Read More

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od grudnia 2015r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 3 895,33 zł. W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 77 906,60 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 23 371,98 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW

Pragniemy poinformować, iż w wyniku weryfikacji dotychczas złożonych Wniosków pożyczkowych (zarówno z Listy podstawowej jak i rezerwowej) na dzień 20 października 2015r. Pośrednik Finansowy Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A dysponuje pulą środków o wartości około 3 mln złotych, która jest przeznaczona na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. W związku z powyższym zachęcamy do składania Wniosków pożyczkowych w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie Read More

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH !!!

Pragniemy poinformować, że z dniem 16.06.2015 r. wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu. W związku z powyższym należy liczyć się z możliwością, że wnioski złożone u Pośrednika Finansowego po tym terminie nie uzyskają rekomendacji z powodu wyczerpania środków. Wnioski, które wpłyną do ARR MARR S.A Read More

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ POŻYCZKI

Od 12.05.2015r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4054,89 zł. W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 81 097,80 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 329,34 zł.

KONSULTACJE Z DORARDCĄ

Informujemy, iż konsultanci Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A są do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Agencji przy ul. Chopina 18 w Mielcu oraz pod numerami telefonów, które są opublikowane w zakładce KONTAKT Dodatkowo W KAŻDY PONIEDZIAŁEK I ŚRODĘ konsultanci Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A pełnią DYŻURY od godziny 15.00 do godziny 17.30 pod numerem telefonu 17/ 788 18 51 W godzinach dyżurów możliwe są również Read More

ZMIANA OPROCENTOWANIA 0,44%

Od dnia 05.03.2015r. w związku ze zmianą stopy redyskonta weksli, zmianie ulega oprocentowanie pożyczek w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące oprocentowanie to 0,44%

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANYCH POŻYCZEK

Informujemy, iż w miesiącu lutym 2015r. uległo zmianie przeciętne wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r. – na podstawie, którego obliczane są: • maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej • maksymalna kwota pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego • maksymalna wartość usług doradztwa i szkoleń Obecnie maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi około 78 800zł, a maksymalna kwota pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego wynosi około 23 600zł

Nowa strona projektu

Drodzy Państwo, ruszyła nowa odsłona witryny naszego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością! Jeżeli jesteście Państwo zadowoleni z naszych warunków, zapraszamy do zapoznania się z naszymi dokumentami do pobrania lub wypełnienia wniosków on-line.