ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 września 2017r. obowiązuje niższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie wynosi 4 220,69 zł. W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 84 413,80 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 25 324,14zł.

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 czerwca 2017r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 353.55 zł. W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 87 071,00 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 26 121,30 zł.

DOSTĘPNA PULA ŚRODKÓW NA TEREN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I PODKARPACKIEGO

Uprzejmie informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. dysponuje pulą środków na realizację pożyczek i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dla Wnioskodawców, którzy planują prowadzenie działalności na terenie woj.podkarpackiego lub małopolskiego. Najważniejsze parametry pożyczki: Dla kogo: osoby bezrobotne, absolwenci do 4 lat od ukończenia szkoły średniej lub wyższej, studenci ostatniego roku studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich Na co: środki trwałe, środki obrotowe, bieżące koszty prowadzenia działalności przez Read More

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 marca 2017r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 218,92 zł. W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 84 378,40 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 25 313,52 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW dla województwa śląskiego, opolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego

Informujemy, iż wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu na terenie województwa śląskiego, opolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Wnioski, które wpłynęły do ARR MARR S.A. po 01.12.2016r. będą rejestrowane na LIŚCIE REZERWOWEJ. W związku z powyższym należy liczyć się z możliwością, że wnioski złożone u Pośrednika Finansowego Read More

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 grudnia 2016r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 055,04 zł. W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 81 100,80 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 330,24 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW

Informujemy, iż Pośrednik Finansowy – Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w dalszym ciągu dysponuje pulą środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. W związku z powyższym zachęcamy do składania Wniosków o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami dostępnymi w zakładce DO POBRANIA. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, jeśli wartość złożonych obecnie Wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Read More

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW

W nawiązaniu do informacji z dnia 15.04.2016r. potwierdzamy, iż wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu. Jednakże nabór Wniosków nie zostaje wstrzymany, a Wnioski, które wpływają do Pośrednika finansowego rejestrowane są na LIŚCIE REZERWOWEJ. W miarę zwalniania się środków w wyniku np. negatywnej oceny kolejne Wnioski Read More

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 września 2016r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 019,08 zł. W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 80 381,60 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 114,48 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW

Informujemy, iż z dniem 15.04.2016r. wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu. Wnioski, które wpłyną do ARR MARR S.A. od 15.04.2016r. będą rejestrowane na LIŚCIE REZERWOWEJ. W związku z powyższym należy liczyć się z możliwością, że wnioski złożone u Pośrednika Finansowego po tym terminie nie uzyskają Read More