Informujemy, iż w miesiącu lutym 2015r. uległo zmianie przeciętne wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r. – na podstawie, którego obliczane są:
• maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
• maksymalna kwota pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego
• maksymalna wartość usług doradztwa i szkoleń

Obecnie maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi około 78 800zł, a maksymalna kwota pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego wynosi około 23 600zł