Od 12.05.2015r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4054,89 zł.
W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 81 097,80 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 329,34 zł.