W nawiązaniu do informacji z dnia 15.04.2016r. potwierdzamy, iż wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu.

Jednakże nabór Wniosków nie zostaje wstrzymany, a Wnioski, które wpływają do Pośrednika finansowego rejestrowane są na LIŚCIE REZERWOWEJ.

W miarę zwalniania się środków w wyniku np. negatywnej oceny kolejne Wnioski z Listy rezerwowej kierowane są do analizy.