Informujemy, że z dniem 08.02.2016r. wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” z dnia 3 listopada 2014r. nr 9/BGK/2014/PB-WWSII.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2016r. podpisana została kolejna Umowa powierzenia i zarządzania środkami Funduszu pożyczkowego w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” nr 19/BGK/2016/PB-WWSII, gdzie całkowita pula środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń wynosi 6 169 575,18zł

W związku z powyższym zapraszamy do składania Wniosków pożyczkowych na rozpoczęcie działalności i/lub Wniosków na utworzenie miejsca pracy dostępnych w zakładce DO POBRANIA