Od dnia 05.03.2015r. w związku ze zmianą stopy redyskonta weksli, zmianie ulega oprocentowanie pożyczek w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”.
Obowiązujące oprocentowanie to 0,44%