ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 marca 2017r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 218,92 zł.
W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 84 378,40 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 25 313,52 zł.

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW dla województwa śląskiego, opolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego

Informujemy, iż wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu na terenie województwa śląskiego, opolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Wnioski, które wpłynęły do ARR MARR S.A. po 10.12.2016r. będą rejestrowane na LIŚCIE REZERWOWEJ.

W związku z powyższym należy liczyć się z możliwością, że wnioski złożone u Pośrednika Finansowego będące w trakcie weryfikacji mogą nie uzyskać rekomendacji z powodu wyczerpania środków.

W miarę zwalniania się środków w wyniku np. negatywnej oceny kolejne Wnioski z Listy rezerwowej kierowane będą do analizy.

Aktualności

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 grudnia 2016r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 055,04 zł.
W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 81 100,80 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 330,24 zł.

Aktualności
Loading...