INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW

Informujemy, iż z dniem 15.04.2016r. wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu.

Wnioski, które wpłyną do ARR MARR S.A. od 15.04.2016r. będą rejestrowane na LIŚCIE REZERWOWEJ.

W związku z powyższym należy liczyć się z możliwością, że wnioski złożone u Pośrednika Finansowego po tym terminie nie uzyskają rekomendacji z powodu wyczerpania środków.

Aktualności

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 marca 2016r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 066,95 zł.
W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 81 339,00 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 401,70 zł.

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW

Informujemy, że z dniem 08.02.2016r. wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” z dnia 3 listopada 2014r. nr 9/BGK/2014/PB-WWSII.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2016r. podpisana została kolejna Umowa powierzenia i zarządzania środkami Funduszu pożyczkowego w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” nr 19/BGK/2016/PB-WWSII, gdzie całkowita pula środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń wynosi 6 169 575,18zł

W związku z powyższym zapraszamy do składania Wniosków pożyczkowych na rozpoczęcie działalności i/lub Wniosków na utworzenie miejsca pracy dostępnych w zakładce DO POBRANIA

Aktualności
Loading...