INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW

W nawiązaniu do informacji z dnia 15.04.2016r. potwierdzamy, iż wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu.

Jednakże nabór Wniosków nie zostaje wstrzymany, a Wnioski, które wpływają do Pośrednika finansowego rejestrowane są na LIŚCIE REZERWOWEJ.

W miarę zwalniania się środków w wyniku np. negatywnej oceny kolejne Wnioski z Listy rezerwowej kierowane są do analizy.

Aktualności

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 września 2016r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 019,08 zł.
W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 80 381,60 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 114,48 zł.

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW

Informujemy, iż z dniem 15.04.2016r. wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu.

Wnioski, które wpłyną do ARR MARR S.A. od 15.04.2016r. będą rejestrowane na LIŚCIE REZERWOWEJ.

W związku z powyższym należy liczyć się z możliwością, że wnioski złożone u Pośrednika Finansowego po tym terminie nie uzyskają rekomendacji z powodu wyczerpania środków.

Aktualności
Loading...