ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 grudnia 2016r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 055,04 zł.
W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 81 100,80 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 330,24 zł.

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW

Informujemy, iż Pośrednik Finansowy – Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w dalszym ciągu dysponuje pulą środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”.

W związku z powyższym zachęcamy do składania Wniosków o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami dostępnymi w zakładce DO POBRANIA.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, jeśli wartość złożonych obecnie Wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczy całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu będą one automatycznie rejestrowane na LIŚCIE REZERWOWEJ.

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNEJ PULI ŚRODKÓW

W nawiązaniu do informacji z dnia 15.04.2016r. potwierdzamy, iż wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu.

Jednakże nabór Wniosków nie zostaje wstrzymany, a Wnioski, które wpływają do Pośrednika finansowego rejestrowane są na LIŚCIE REZERWOWEJ.

W miarę zwalniania się środków w wyniku np. negatywnej oceny kolejne Wnioski z Listy rezerwowej kierowane są do analizy.

Aktualności
Loading...